Czym jest preparat Regalis?

Regalis Plus Pack 2+1 kg BASF

Nowoczesny preparat o nazwie Regalis to coś więcej niż tylko regulator wzrostu, których jest całe mnóstwo na rynku. Osiągnięcie równowagi pomiędzy poziomem wzrostu drzewa, a obfitością jego owocowania jest trudnym zadaniem dla każdego sadownika, a środek ten wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Badania niemieckich ekspertów wykazały, że nawet drzewa owocujące naprzemiennie, robią to bardziej regularnie po aplikacji tego produktu. Ponadto, rozmiar pojedynczych owoców jest zbliżony do siebie, większy jest udział np. jabłek o rozmiarze 70 – 85 mm. Kolejną korzyścią wynikającą z zastosowania preparatu jest to, że dzięki temu, iż drzewo jest mniejszych rozmiarów, więcej światła dociera do owoców i następuje lepsze ich wybarwienie, a pąki kwiatowe są wyższej jakości. Mniejsza, luźna korona to także wyższa skuteczność stosowanych środków ochrony roślin, a także mniejsze koszty związane z formowaniem i pielęgnacją drzew.

Kolejną zaletą jest minimalizacja kosztów związanych z cięciem drzewa. Okazuje się, że cięcie letnie można całkowicie wyeliminować zaoszczędzając nawet 20 godzin, a cięcie zimowe zminimalizować nawet o 36 godzin. Co więcej, preparat ten poprawia właściwości przechowalnicze owoców. Są one bardziej jędrne i zawierają więcej wapnia (zmniejsza to ryzyko wystąpienia gorzkiej plamistości podskórnej). Jak widać, preparat o nazwie Regalis pozytywnie wpływa na szereg cech związanych z drzewami owocowymi. Jest to ważne z punktu widzenia sadownika, ponieważ pozwala na uzyskanie wyższej jakości produktów, co przekłada się na większy zysk.

Stosowanie regulatora wzrostu – Regalis

Substancją aktywną preparatu Regalis jest 10% proheksadion wapnia. Występuje w formie granulatu do sporządzania roztworu w wodzie. Co ciekawe, 10% proheksadion wapnia jest nieaktywny jako preparat, dopiero w połączeniu z cieczą roboczą przechodzi w stan aktywności. Należy go aplikować w dawce nie większej niż 2,5kg/ha dla jabłoni oraz 4kg/ha dla gruszy w trakcie sezonu. Działanie utrzymuje się przez około 5 tygodni, więc zaleca się stosowanie dwukrotnej aplikacji (zalecana dawka w Niemczech to 2 x 1,25kg/ha). Ciecz robocza to minimalnie 400 – 600 l/ha, a więc jej spora dawka. Co bardzo ważne z punktu widzenia osoby aplikującej środek, nie stwierdzono fitotoksyczności tego preparatu (toksyczność substancji względem roślin). Najkrótszy okres karencji to co najmniej 55 dni. Nie stwierdzono dotychczas negatywnego działania na organizmy pożyteczne dla roślin, m.in. pszczoły. Preparat ten można stosować wraz z fungicydami (grzybobójcze środki chemiczne), ale nie łączy się go z insektycydami oraz nawozami dolistnymi.

Środek powoduje kilka procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach:

  • hamowanie biosyntezy giberelin, które powoduje ograniczony wzrost pędów (nawet o 50%),
  • modyfikacja przebiegu syntezy flawonoidów, co minimalizuje porażenia przez szkodniki,
  • hamowanie syntezy etylenu, co poprawia zawiązywanie się owoców.

Podsumowując, środek Regalis ma dość szeroki zakres działania na kilku polach procesów życiowych roślin. Nie sposób w skrócie wymienić wszystkich korzyści, jakie daje zastosowanie tego preparatu.

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowiedzieć się informacji o cenie!

 

Posiadam pozwolenie na handel Równoległy na następujące środki:

1. Profi-Sad Mal-Captan 80 WG
Nummer Pozwolenia: R-40/2015.

Jest to orginalny środek Malvin WG który możemy sprzedawać na terenie
Polski tylko pod nazwa Profi-Sad Mal-Captan 80 WG.

Profi-SAD_MAL-Captan_80_WG


2. Profi-Sad Difenokonazol 250
Nummer Pozwolenia: R-39/2015.
Jest to orginalny środek SCORE który możemy sprzedawa na terenie
Polski tylko pod nazwa Profi-Sad Difenokonazol 250.

Score