Na jakie choroby roślin działa Score

Score 5 Liter Syngenta

Preparat Score działa na szereg chorób spowodowanych przez szkodliwą działalność grzybów. Stosowany jest zarówno w przypadku roślin sadowniczych, jak i ozdobnych. Choroby, którym przeciwdziała produkt to m.in. mączniak prawdziwy dotykający takie rośliny jak róża, nagietek, gerbera, jabłoń czy hortensja. Stosunkowo łatwo rozpoznać tą dolegliwość poprzez charakterystyczny biały, mączasty nalot na roślinach. Powodowana jest przez grzyby z rzędu Erysiphales. Powszechna, często występująca choroba prawie wszystkich roślin ogrodowych. Alternarioza to z kolei choroby (patogeny) liści, pędów, bulw oraz rzadziej owoców wywoływane przez grzyby z rodzaju Alternaria spp. Mogą być rozpoznane, dzięki występowaniu lekko zapadających się plam. Wewnątrz tych obszarów często możemy zauważyć jaśniejsze plamki przy mocno pofałdowanym brzegu nekrozy. 

Występuje na ziemniaku czy pomidorze. Parch jabłoni to choroba grzybowa większości gatunków drzew z rodzaju jabłoń (Malus Mill) powodowana przez grzyb Venturia inaequalis. Cechą charakterystyczną są porażenia owoców czy liści jabłoni, które uwidaczniają się poprzez korkowacenie się skórki i zniekształcenie owoców. Jest to groźna choroba dla sadowników, ponieważ pogarsza jakość oraz wielkość zbiorów. Antraknoza to natomiast choroby roślin wywoływane przez groźne patogeny grzybowe głównie z rodzajów Colletotrichum i Kabatiella. Dotykają one zarówno liście, owoce jak i łodygi. Nekroza kształtuje się jako brunatna wpadnięta plama o nieregularnej powierzchni. Atakuje len, fasolę czy koniczynę. Środek Score skutecznie zwalcza wszystkie te choroby powodowane przez grzyby, które atakują i pogarszają jakość roślin sadowniczych i ogrodowych.

Charakterystyka oraz aplikacja preparatu Score

Nie ulega wątpliwości, że produkt Score to silny specyfik o działaniu grzybobójczym, który działa nie tylko w sposób zapobiegawczy, ale także interwencyjny w ochronie roślin sadowniczych oraz ozdobnych. Środek działa w sposób systemiczny, co oznacza, że wnika głęboko w tkankę roślin i oddziałuje na poszczególne ich układy. Produkt występuje w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Substancją aktywną jest difenokonazol (fungicyd z grupy triazoli) w ilości 250 gram na 1 litr produktu. Jako jeden z niewielu środków skutecznie zwalcza parcha jabłoni czy gruszy. W zależności od problemu oraz uprawy, którą dolegliwość dotyka, stosuje się różną dawkę preparatu. Dla przykładu, parch jabłoni powinien być zwalczany poprzez zastosowanie dawki 2 ml/5-7,5 l wody na każde 100 m2 uprawy. Istotną zaletą preparatu jest wcześniej wspomniana skuteczność w zwalczaniu parcha jabłoni. Działa on najdłużej interwencyjnie ze wszystkich dostępnych preparatów (do 120 godzin po infekcji). Jest to szczególnie ważne, w przypadku występujących kilkudniowych opadów.

Każdy użytkownik tego środka powinien pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, środek stosuje się wyłącznie w temperaturze powietrza przekraczającej 12°C. Po drugie, należy pamiętać, że preparat może być niebezpieczny dla zdrowia. Dlatego, konieczne jest stosowanie rękawic ochronnych zgodnych z normą EN374 oraz okularów ochronnych, jeśli istnieje niebezpieczeństwo narażenia tego narządu. Prawidłowo zastosowany specyfik Score może skutecznie zwalczyć większość chorób powodowanych przez grzyby.

Napisz lub zadzwoń, aby dowiedzieć się o cenie!

 

Posiadam pozwolenie na handel Równoległy na następujące środki:

1. Profi-Sad Mal-Captan 80 WG
Nummer Pozwolenia: R-40/2015.

Jest to orginalny środek Malvin WG który możemy sprzedawać na terenie
Polski tylko pod nazwa Profi-Sad Mal-Captan 80 WG.

Profi-SAD_MAL-Captan_80_WG


2. Profi-Sad Difenokonazol 250
Nummer Pozwolenia: R-39/2015.
Jest to orginalny środek SCORE który możemy sprzedawa na terenie
Polski tylko pod nazwa Profi-Sad Difenokonazol 250.

Score